De stora segelfartygen anländer till Aura å.

The Culture 2011 Tall Ships Regatta som ordnas Åbos kulturhuvudstadsår till ära tar de stora segelfartygen till Åbo. Fartygen som lägger till vid Aura ås stränder är öppna för allmänheten och besättningarna från de olika länderna presenterar sin verksamhet. De fantastiska fartygen och allt kringprogram utgör sommarens höjdpunkt och är ett av årets största publikevenemang. Fartygen besöker Åbo 26–28.8.2011.

För evenemanget svarar Sail Training International (STI) och Åbo stad. Den internationella välgörenhetsorganisationen STI består av segelfartygsstiftelser i olika länder och instanser som underhåller segelfartyg och ordnar skolseglingar.

Åbo har stått värd för segelfartygsevenemanget Tall Ships’ Races tidigare åren 1996, 2003 och 2009. Evenemanget har varje gång lockat hundratusentals nöjda besökare från olika håll i landet.

Var och en kan anmäla sig till seglingen

The Culture 2011 Tall Ships Regatta är på många sätt ett exceptionellt evenemang. Tidigare har minst hälften av besättningsmedlemmarna varit under 25 år men den här gången kan vem som helst anmäla sig som medlem av besättningen och delta i kappseglingen från Klaipeda till Åbo eller från Åbo till Gdynia. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av segling, det räcker med att du är intresserad av att delta i en fin sjöresa.

Regattans rutt i sin helhet:
19–21.8. Klaipeda, Kappsegling till Åbo
26–28.8. Åbo, Kappsegling till Gdynia
2–4.9. Gdynia

Vad är Sail Training?

Med begreppet Sail Training avses en skolsegling varvid besättningen som i huvudsak består av ungdomar lär sig att segla och navigera men framför allt lär de sig sociala färdigheter.

Syftet är att föra samman ungdomar i form av en vänskaplig tävling, oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller social bakgrund. Skolsegling är ett intressant sätt att hjälpa ungdomar att förstå olika kulturer och att samtidigt utveckla sina styrkor och färdigheter.

För att kunna bli medlem av besättningen behöver du inte vara en erfaren seglare. Det räcker med äkta intresse och öppet sinne. Som takorganisation för Sail Training-verksamheten fungerar Segelfartygsstiftelsen i Finland.

Vad för slags organisation är Sail Training International (STI)?

Sail Training International är en internationell, ideell organisation som bär huvudansvaret för Tall Ships Races-evenemang på olika håll i världen. Organisationen har sin hemvist i England och består av nationella segelfartygsstiftelser och motsvarande instanser som underhåller segelfartyg och ordnar skolseglingar.

Utöver Tall Ships Races-evenemang som ordnas årligen runt om i världen ordnar STI även Tall Ships- regattor. Ordet regatta i samband med namn på tävlingar berättar om att det är fråga om en temasegling.

De fyra klasserna

Klass A
samtliga segelfartyg med LOA över 40 meter.

Klass B
Traditionellt segelfartyg med LOA under 40 meter.

Klass C
Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter och som inte har spinnakerliknande segel.

Klass D
Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter som har spinnakerliknande segel.